Preventie- en integriteitsbeleid

Stichting jeugdbelangen Biezenmortel (waaronder de vereniging scoutinggroep de Paraplu en Kindervakantieweek Biezenmortel vallen) maakt gebruik van onderstaand preventie- en integriteitsbeleid voor het bredere vrijwilligerswerk.

Intake gesprek en verklaring omtrent gedrag (VOG)

Met nieuw aan te stellen vrijwilligers van scoutinggroep de Paraplu vindt een intake gesprek plaats met het bestuur waarbij wordt aangeven dat er een VOG zal worden aangevraagd en dat men zich dient te conformeren aan de gedragscode. Voor alle vrijwilligers van Stichting jeugdbelangen Biezenmortel/scoutinggroep de Paraplu wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd op de onderdelen informatie, aansturen organisatie en personen. In het geval dat er geen VOG kan worden overlegd zal hier de consequentie aan worden verbonden dat de betreffende persoon niet kan worden aangesteld als vrijwilliger bij Stichting jeugdbelangen Biezenmortel/scoutinggroep de Paraplu/Kindervakantieweek Biezenmortel.

Gedragscode

Stichting jeugdbelangen Biezenmortel/scoutinggroep de Paraplu maakt gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland voor haar vrijwilligers. Deze gedragscode staat op de website van Scouting Nederland en is ook te vinden op onze website. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact met de jeugdleden.

Vertrouwenspersoon

Door Stichting jeugdbelangen Biezenmortel/scoutinggroep de Paraplu/Kindervakantieweek Biezenmortel zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: dat zijn Carien van Velden (carien.velden@gmail.com) en Mijntje van Gemert (mijntjevgemert@hotmail.com). Je kunt bij hen terecht als je advies wilt over zaken waar je tegenaan loopt, als je wilt dat een neutraal persoon met je meedenkt, of als je iets is overkomen waar je lastig over kunt praten. Ze zijn er voor alle vrijwilligers van Stichting jeugdbelangen Biezenmortel/scoutinggroep de Paraplu/Kindervakantieweek Biezenmortel. Voor alle andere zaken kan je terecht bij onze groepsbegeleider.

Waarvoor kan je bij de vertrouwenspersonen terecht?

Eigenlijk voor alle zaken waarover je niet bij andere vrijwilligers of het bestuur van Stichting jeugdbelangen Biezenmortel/scoutinggroep de Paraplu in gesprek kunt gaan.

Wat kan een vertrouwenspersoon je bieden?

  • De mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of advies te vragen.
  • Biedt een luisterend oor en geeft je de ruimte voor een persoonlijk gesprek.
  • Brengt samen met je het probleem in kaart en helpt je een eigen afweging te maken.
  •  Komt samen met je tot een oplossing of adviseert je wat je het beste kunt doen om tot een oplossing te komen.

Vanuit hun neutrale rol kunnen beide integriteitspersonen, indien nodig, sparren en het bestuur en de vrijwilligers van Stichting jeugdbelangen Biezenmortel/scoutinggroep de Paraplu/Kindervakantieweek Biezenmortel informeren/adviseren zodat soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Vanzelfsprekend gebeurt dit dan op een discrete wijze. Als je graag met hen in gesprek wilt gaan, zijn ze bereikbaar via het bovengenoemde emailadres.